Navigatia de agrement in acord cu legea

Imprimare

Acest domeniu, destul de vast, nu a  intrat încă în atenţia specialiştilor datorită (după părerea noastră) următoarelor considerente :
• lipsa de interes - până nu de mult - a persoanelor iubitoare de agre¬ment nautic din pricina condiţiilor restrictive impuse de un regim politicde tristă amintire.
•    lipsa de iniţiativă, inerţia administraţiei în domeniu, obligată, în împrejurările actuale, să suprime vechi reglementări legislative, să le completeze pe celelalte parţial valide, toate acestea urmând să fie asamblate într-un corp coerent şi accesibil de norme necesare amatorului de yacht-ing; o legislaţie care să întrunească acordul tuturor celor răspunzători de viaţa pe mare - reprezentanţii minis¬terelor de Interne, Apărării  Naţionale,Transporturilor, Finanţelor şi Justiţiei alături de reprezentanţii societăţii civile.


Având în vedere făptui că soci-etatea noastră este în permanentă mişcare, legislaţia modificându-se uneori mai rapid decât ne-am aştepta,
încercăm să venim în ajutorul acelora care doresc să-şi petreacă timpul liber în apropierea apei sau pe apă.
Cu siguranţă că v-aţi pus anumite întrebări, cum ar fi : de unde se pot procura ambarcaţiunile?; se pot con-strui ambarcaţiuni?; cum se proce-dează la vânzarea - cumpărarea lor?; există o legislaţie în vigoare referitoare la acest domeniu ? Ei bine, pentru a nu vă irosi timpul şi a nu vă pierde cumpătul, vă sfătuim să ţineţi seama de următoarele

Recomandări exprese:
1.    încercaţi să dobândiţi informaţii exacte privind adresa Căpităniei de Port şi a filialei R.N.R., precum şi numerele de telefon şi persoanele de contact.
2.    Faceţi un drum la sediile acestora unde sunt (sau ar fi de dorit să fie) afişate elementele informative de care aveţi nevoie.
3.    După ce aţi notat tot ce vă interesează, căutaţi să răspundeţi tuturor cerinţelor în termen de o săptămână, maximum o lună (pentru a nu avea surpriza - după un interval mai îndelungat - să constataţi că a intervenit vreo modificare regulamentară în virtutea căreia să vă aflaţi în imposibilitatea de a mai răspunde cerinţelor instituţiei respective!).
De reţinut: Căpităniile de Port percep taxe pentru orice serviciu prestat.
Şi, pentru iniţierea Dumnea-voastră, câteva categorii de informaţii utile:
1. Dobândirea şi înscrierea unei ambarcaţiuni:
1.1. Ambarcaţiunile pot fi dobândite pe diverse căi. lată, câteva exemple, cu indicarea în fiecare situaţie a acte¬lor doveditoare ale proprietăţii:
•    cumpărare de la o firmă specializată, în România, => factură.
•    cumpărare de la o firmă specializată, în afara ţării, => factură + declaraţie vamală de import
•    cumpărare de la o persoană particulară =*• act de vânzare-cumpărare, în formă autentică
•    donaţie, cesiune, comodat => actul respectiv, în formă autentică.

În cazul în care motorul ambar-caţiunii (in-board sau out-board) nu a fost achiziţionat odată cu ambar-caţiunea, aceleaşi acte - ca mai sus -sunt necesare pentru a se dovedi pro¬prietatea asupra motorului.
1.2.    în termen de 15 zile de la producerea sa, actul de proprietate trebuie adus  la cunoştinţă organului financiar aflat pe raza de domiciliu, în vederea stabilirii impunerii.
1.3.    Cu actele de proprietate şi cele de la Administraţia financiară, veţi adresa Căpităniei  portului în care intenţionaţi să înmatriculaţi ambarcaţiunea o cerere de înmatriculare. După achitarea unei taxe, veţi primi Carnetul de Ambarcaţiune.
În cazul când motorul a fost achiziţionat separat, va trebui să solicitaţi aceleiaşi autorităţi, printr-o cerere, instalarea unui motor, pentru care se percepe de asemenea, plata unei taxe.

2. Construirea unei ambarcaţiuni în regie proprie:
Decizie construcţie + proiect
2.1.    Se pregătesc schiţele şi planurile ambarcaţiunii.
2.2.    Se cere avizul R.N.R. pe documentaţie  (cu  excepţia  bărcilor cu rame)
2.3.    Se depune la Căpitănia de port o cerere tip pentru autorizarea de construcţie însoţită de actele de la punctele 2.1 şi 2.2. şi se plăteşte taxa pentru autorizarea de construcţie şi se ridică chitanţa.
2.4.    Căpitănia verifică dosarul şi apoi eliberează autorizaţia de construcţie.
2.5.    Se poate începe construcţia, iar în funcţie de tip se cheamă reprezentantul Societăţii de Clasificare pentru supravegherea construcţiei.
2.6.    La finalizarea construcţiei se cheamă reprezentantul Căpităniei de Port pentru constatarea terminării construcţiei.
2.7.    Dacă ambarcaţiunea corespunde condiţiilor tehnice impuse, se întocmeşte procesul verbal de terminare a construcţiei.
2.8.    Dacă ambarcaţiunea nu corespunde condiţiilor tehnice impuse, se fac corecturile cerute de reprezentantul Căpităniei şi se solicită din nou recepţia.
2.9.    Cu procesul verbal de terminare a construcţiei şi cu o declaraţie notarială de construcţie în regie proprie a ambarcaţiunii (care devine act de proprietate) proprietarul se prezintă în termen de 15 zile la Administraţia Financiară.
2.10.    Cerere pentru înmatricularea ambarcaţiunii adresată Căpităniei de Port.
3. Alte servicii obligatorii pentru care se solicită Căpitănia de Port şi pentru care, desigur, se percep taxe:
•    cerere de modificare a construcţiei ambarcaţiunii
•    cerere de înscriere a ambarcaţiunii la categoria a ll-a
•    cerere de eliberare a duplicatului Carnetului de Ambarcaţiune
•    cerere pentru  instalarea unui motor la o ambarcaţiune
•    cerere pentru schimbarea unui motor la o ambarcaţiune
•    cerere pentru scoaterea unui motor de la o ambarcaţiune
•    cerere pentru autorizaţia de reconstrucţie şi transformare a ambarcaţiunii
•    cerere de scoaterea din evidenţă (radiere) a ambarcaţiunii
•    cerere pentru schimbarea denumirii proprietarului
•    cerere pentru schimbarea portului de înmatriculare
•    cerere pentru schimbarea numărului ambarcaţiunii
•    cerere pentru schimbarea numelui ambarcaţiunii
•    cerere pentru eliberarea unui certificat de sarcini.


YACHT MAGAZIN NR.11 FEBRUARIE 2002

Tuesday the 2nd. Affiliate Marketing. Toate drepturile asupra materialelor publicate apartin d-lui Florin Gusman si coautorilor!