Atentie la culoarea Galben

Imprimare

Culoarea este o însuşire cosmică a existenţei, prezentă în viaţa şi activitatea noastră.
Se spune pe drept cuvânt că o imagine este mai valoroasă decât o mie de cuvinte mai ales acum când simbolurile grafice şi imaginile au devenit purtătoare de mesaje, uneori complicate conţinând chiar mai multe idei sau acţiuni, deseori agresând ochiul, "interfaţa" umană cu mediul.
Manevrarea şi potrivirea culorilor pentru formarea unei imagini sau a unui mesaj este un exerciţiu tehnic dificil şi complicat mai ales atunci când ne gândim că este şi foarte subiectiv.

Spectru color vizibil (400 ÷ 600 nanometri lungimea de undă) nu are limite precise între diferitele culori, astfel încât nuanţele principale de culoare - albastru, verde, galben şi roşu se întrepătrund şi formează culori intermediare ca oranj sau violet.
Deşi ochiul uman percepe numai anumite valori nu se poate spune că fiecare individ vede exact aceleaşi culori, în condiţii normale existând diferenţe mici de percepţie între fiecare individ.
Pentru că am vorbit de condiţii normale trebuie să definim exact parametrii luminii care sunt determinanţi pentru percepţie respectiv:
             nuanţa: proporţia de roşu, galben şi verde;
             saturaţia: proporţia în care nuanţa este pură;
             luminozitatea: cantitatea de lumină generată sau reflectată.
Dar cei trei parametrii sunt de fapt trei atribute subiective ale percepţiei umane care prin metoda modelelor de culoare sunt recomandate şi acceptate de către C.I.E. (Commision Internationale de l'Ecleriage).
Câteva reguli practice pentru utilizarea culorilor sună cămaşa:
1    Folosiţi maximum cinci, plus sau minus două culori;
2    Folosiţi   culori   centrale   şi   periferice corespunzătoare scopului;
3    Folosiţi culori vii şi intense pentru a atrage atenţia.
Culorile vii sunt cele mai potrivite pentru a atrage atenţia. Un roşu intens, de exemplu generează un răspuns al privitorului mult mai rapid decât un galben sau un portocaliu.
4    Folosiţi aceeaşi culoare pentru elemente din aceeaşi categorie;
5    Folosiţi culori conform semnificaţiilor lor universal acceptate.
În culturile europene, culorile au căpătat de-a lungul timpului semnificaţii specifice care trebuie exploatate raţional în conţinutul cromatic al unei imagini.

Pentru exemplificare:
-    roşu: stop, pericol, fierbinte, foc;
-    galben: atenţie, încet, test;
-    verde: siguranţă, vegetaţie, bine, curat.
Cum este de aşteptat, culorile acţionează asupra fiecărui individ având efecte fiziologice şi psihologice influenţându-i comportamentul sau deciziile în acţiunile pe care le întreprinde.
De exemplu culoarea galben, fiziologic stimulează nervul optic, influenţând funcţionarea normală a sistemului cardiovascular.
Din punct de vedere psihologic galbenul crează senzaţia de căldură, intimitate, satisfacţie şi înviorare fiind o culoare caldă, dinamică, veselă, stimulând şi întreţinând starea de vigilenţă, sporind capacitatea de mobilizare şi concentrare a atenţiei. Factorul crucial pentru folosirea culorilor este cel legat de empatie şi de memorie, informaţia color fiind mai persistentă de cât cea alb-negru.
Vorbind de simpatie sau empatie ne dăm seama că, cu cât culoarea galbenă este mai preferată de către unii indivizi, cu atât avem de a face cu persoane optimiste, care se uită întotdeauna către viitor şi aproape niciodată "înapoi".
Dar culoarea galben este culoarea soarelui, asociată cu fericirea, relaxarea şi copilăria, este şi culoarea aurei lui Dumnezeu.
Cunoscând câteva date despre imagine, culori, modul cum influenţează acestea viaţa ar trebui să ne reamintim faptul că în foarte multe cazuri culorile nu parvin din surse de lumină pură, ci prin filtre colorate interpuse între sursele de lumină albă şi ochiul uman sau oricare receptor.
Filtrul colorat sau dispozitivul optic colorat este practic un filtru selectiv de culoare, iar culoarea pe care o percepem depinde de compoziţia spectrală a radiaţiei incidente.
În afară de compoziţia spectrală a radiaţiei incidente, foarte important este coeficientul de transmitere a acestor filtre care determină claritatea şi intensitatea culorii.
În viaţa de zi cu zi foarte mulţi oameni sunt dependenţi de modul în care percep culorile, însă câteva condiţii totuşi trebuie îndeplinite pentru ca ochiul uman săCei mai mulţi dintre cei dependenţi de modul în care pot percepe culorile sunt cei angrenaţi în activităţile de transport naval, aerian sau rutier.
O privire atentă prin câteva din regulamentele internaţionale existente în domeniul naval (R.N.D., R.I.P.A.M.) sau aerian (I.C.A.O.) relevează, prin definiţii, cum trebuie să arate componenta cromatică a pavilioanelor in care culoarea galben are pondere sau luminile de drum, poziţie şi cele ale farurilor sau infrastructurii destinate acestor mijloace de transport.
în cerinţele acestor regulamente se fac referiri exprese la claritatea, intensitatea exprimată în candele ( sau în km/distanţă de vizibilitate), unghiurile sub care pot fi percepute luminile precum şi la frecvenţa luminii.
Exemplu din Regulamentul Navigaţiei pe Dunăre:
Termenul lumină de catarg înseamnă o lumină albă, puternică, continuă, vizibilă pe un arc de orizont de 225 grade dispusă în aşa fel încât să fie văzută din prova până la 22,5 grade înapoia traversului fiecărui bord.
    lumina puternică = vizibilă de la 5,9până la 7,7 km.
Termenul lumină intermitentă înseamnă o lumină cu un ritm de 50 până la 60 perioade de lumină pe minut.
Categoric că, oricât de riguroase ar fi condiţiile impuse realizării acestor surse de culoare şi cât de mult ne¬am dori ca ele să fie indeplinite, în condiţii reale ele sunt marcate de o serie de factori perturbatori care îngreunează percepţia uneori ducând chiar la blocarea percepţiei corecte.
Dintre aceşti factori perturbatori îi prezentăm deocamdată pe cei care sunt independenţi de individ şi de voinţa acestuia.
Factori perturbatori din mediul înconjurător :
    -ceaţă, ninsoare, ploaie torenţială, pâclă, incidenţă solară asupra sursei de lumină la anumite ore ale zilei, efectul lumină contra lumină de aceeaşi intensitate sau de intensitate mai mare decât intensitatea sursei.
Factori perturbatori ai sursei de lumină:
    -tensiunea de alimentare cu fluctuaţii sau mai mică cu 1/3 decât tensiunea nominală (în condiţiile în care sursa de lumină este un bec cu incandescenţă ), frecvenţa reţelei sau fluctuaţia frecvenţei, puterea insuficientă a sursei.
Factori perturbatori generaţi de calitatea filtrului în condiţiile în care sursa de lumină nu produce lumină în spectrul culorii:
    -nuanţa, saturaţia, luminozitatea, stabilitatea în timp a materialului din care este realizat filtrul ( respectiv păstrarea transparenţei şi culorii).
 
Factori perturbatori generaţi de locul de amplasare a sursei de lumină:
 
    -înălţimea la care este amplasată sursa, unghiul sub care îl vede orizontul, unghiul sub care îl poate percepe ochiul uman ( orizontul vizual ) obstacole naturale sau artificiale aflate în direcţia sursei faţă de observator (arbori, crengi, frunze, stâlpi, panouri publicitare, mijloace de transport agabaritice, etc),
De la o vreme foarte multe schimbări de legislaţie, dispoziţii şi personalitatea unor oameni de afaceri crează o derivă nesesizată a siguranţei din circulaţia fluvială, maritimă sau rutieră care, în foarte multe cazuri scapă de sub control.
Pentru a fi mai explicit iau unul din cazurile cotidiene legate de percepţia culorii galben de la semafor.
O mare perioadă de timp aceste semafoare foloseau culoarea galben la trecerea de la roşu la verde şi invers, acordând timp celor surprinşi în traversarea intersecţiei să o părăsească.
Cum optăm pentru schimbare, indiferent cum arăta ea, fără să ne gândim şi ce surprize ne poate aduce, de la o vreme trecerea de la culoarea roşu la verde se face direct, iar cea de la verde la roşu prin culoarea -intermediară galben care de cele mai multe ori durează până la 3 secunde.
Urmărind această tranziţie constatăm că, în acelaşi oraş, trecând dintr-o zonă în alta, apar toate modele de informare prin semafor respectiv cel normal, cel prin săgeţi sau cel care te informează printr-o lampă suplimentară cât timp mai ai acces în intersecţie.
Adoptarea mai multor sisteme (alternative sau simultane unele chiar dacă sunt prezentate în Regulamentul de aplicare a O.U.G. nr. 195/2002, cap. IV Semnalizarea rutieră, Secţiunea I Semnale luminoase) de-a lungul aceleiaşi artere nu face decât să dezorienteze pe participanţii la trafic în aşa fel încât unii ajung să încalce regulamentul încurcând tranzitul printr-o intersecţie.
Dar să revenim la culoarea galben, care atunci când este aleasă să informeze participanţii la trafic o face insuficient în aşa fel încât, cei care ar trebui să beneficieze de pe urma informaţiei, conducându-se după enunţurile din regulament, cad într-o altă abatere, cea a trecerii în final pe culoarea roşie neavând timpul necesar pentru a calcula şi lua deciziile pentru evitarea acestei acţiuni
De ce?, pentru că la o viteză legală, constantă de pătrundere în intersecţie de 50 km/h, maşina parcurge într-o secundă 13,9 m echivalentul a două benzi până la patru benzi funcţie de lăţimea benzii (de la 2,5 m până la 7 m).
Dar în condiţiile în care intersecţia are 6 benzi destinate autovehiculelor şi două benzi destinate tramvaielo
atunci ar fi necesare 4 secunde fără să socotim faptul că nu întotdeauna semafoarele sunt aşezate în apropierea colţului intersecţiei, că de cele mai multe ori în spatele lor se mai află şi trecerile de pietoni, care au fiecare între 4 şi 7 metri lăţime distanţe care mai solicită o secundă la viteza de 50 km/h.
Dar ce te faci dacă ai viteza de pătrundere impusă de 40 km/h (într-o secundă vehiculul parcurge 11.1 m) şi aceaşi lăţime a intersecţiei, iar această culoare nu ţine mai mult de 3 secunde ?, răspunsul este simplu: Traversezi o parte din intersecţie pe culoarea roşu.
Despre parametrii culorii nu mai este cazul să discutăm pentru ca în O.U.G. precum şi în Regulamentul de aplicare nu găseşti definiţii referitoare la aceste probleme.
Comparativ cu modul în care marina şi aviaţia tratează aceleaşi probleme în rutier apare doar specificaţia : Să fie vizibile de la o distanţă de cel puţin 50 nu
Poate că peste acest capitol colegii noştri de la circulaţie ar trebui să-şi mai arunce odată privirea şi să nu judece la rece, din birou, probleme sensibile cum ar fi timpul necesar de traversare a intersecţiei cu alternativa „urmăririi pe sus a semafoarelor suspendate din centrul intersecţiei pentru a putea opri în aşa fel încât să nu încurci traficul" când majoritatea conducătorilor auto caută cu privirea gropile, gurile de canal fără capace, liniile de tramvai, pietoni care traversează prin intersecţie cum doresc, vehicule rămase sau care pătrund în intersecţie fără să ţină cont de regulament şi peste toate, mijloacele de transport în comun care de cele mai multe ori au dreptate în aceste condiţii, nemaiţinând cont de factorii perturbatori prezentaţi anterior.
Fiind suficient comentariul de mai sus, să trecem în revistă câteva mobile care sunt înveşmântate în culoarea galben şi care, de cele mai multe ori, ne îngrijorează dacă nu cumva, chiar ne înspăimântă.
Păi unele ar fi taxi-urile care, chiar dacă administraţia vrea să le aducă la un numitor comun, culoarea galben, constatăm că proverbul Lupul îşi schimbă părul dar năravul Ba ! rămâne în continuare valabil pentru această specie de conducători auto.
Vezi dimineaţa sau chiar şi peste zi depăşiri pe stânga efectuate de aceste taxi-uri şi chiar pe dreapta, uneori pătrunzând pe sens invers cu nonşalanţă şi hotărâre, de priorităţi sau viteză maximă legală nu mai vorbim.
Feriţi-vă dacă cumva: nu au clienţi, circulă pe banda trei şi Ii se face semn de undeva de pe trotoar pentru că ei nu au nevoie, conform regulamentului, să se asigure şi de cea 150 m pentru a ajunge la bordura sau acostamentul din dreapta (dacă este permis) le sunt suficienţi doar vreo 10 m.
Nu trebuie să vă minunaţi dacă pe alei, chiar în mijloc, printre blocuri îşi aşteaptă clienţii să coboare la comandă sau dacă îi găsiţi stând de vorbă din maşină la câte un colţ de stradă ( câte două sau trei maşini ) blocând circulaţia.
Căutaţi să nu vă enervaţi dacă cumva obosiţi, bătuţi sau prădaţi opriţi pe vreunul şi, după ce îi spuneţi pe unde vreţi să ajungeţi vă spune sec Mă retrag sau Nu fac cursă sau Nu-mi convine cursa etc.
Este adevărat că nu toţi procedează aşa, dar au printre ei câteva exemplare mamă, mamă !.
Interesant că spiritul de branşă în acest caz nu funcţionează de loc, ei tolerându-se în orice condiţii.
Dar culoarea galben o poartă şi mijloacele de transport în comun care indiferent de model (tramvai, troleibus sau autobus) îşi prelungesc unele priorităţi acordate prin regulament după criterii personale şi uneori chiar după circumstanţe pe care conducătorii acestor vehicule şi le acordă în funcţie de situaţie.
Câteva exemple ar trebui să-i pună pe gânduri pe cei care se ocupă de educaţia rutieră şi pe cei care angajează astfel de profesionişti.
In special capitala dar şi alte oraşe ale ţării au devenit foarte aglomerate şi, în aceste condiţii în care oraşele s-au umplut de semne cu "Oprirea este interzisă", ajungi uneori în situaţia să faci o manevră de parcare, întoarcere sau plecare pe o stradă îngustă unde apare ca din senin un astfel de mijloc de transport în comun care la început te luminează, apoi te clopoteşte sau clacsonează, eventual se apropie foarte tare de tine şi frânează brusc şi, cine ştie, dacă conducătorul nu scoate şi capul pe geam şi-ţi dă « bună ziua ».
Dacă cumva motorul este rece şi ţi s-a oprit într-o astfel de manevră ai terminat-o cu profesioniştii.
Rareori manifestă indulgenţă faţă de începători iar pentru doamne nu au decât o întrebare: De ce nu ai rămas la cratiţă ?.
Dacă cumva te afli pe o stradă laterală şi vrei să intri pe una principală, cu sprijinul profesioniştilor te apucă întunericul la « Cedează trecerea ».
Dar culoarea galben acoperă şi utilaje necesare constructorilor de drumuri care la sfârşitul programului rămân parcate acolo unde se desfăşoară lucrarea, în marea parte a situaţiilor nesemnalizate, nemarcate, parcate chiar perpendicular pe axa drumului şi cel mai dureros blocând de la una la două benzi destinate circulaţiei, încălcând grav regulamentului şi chinuind conducătorii auto angrenaţi în
«trafic».
Forţând atenţia distributivă până la maximum la aceşti factori perturbatori se mai adaugă uneori şi efortul de a-i proteja pe partenerii la traficul de orice natură la care dacă participantul care, respectă regulamentul, se întâlneşte cu un partener pentru care aceste regulamente sunt consultative, atunci unele decizii regulamentare de evitare a unor evenimente duc tocmai la crearea lor.
Parcurgând aceste rânduri în final ajungi să tragi concluzia că trebuie să acorzi mare atenţie la atenţie (semnificaţie specifică culorii galben).

Codul International de Semnale

ROMÂNIA MARITIMĂ ŞI FLUVIALĂ/ magazin