Respect

Imprimare

Am trăit în viaţă conducându-mă după câteva principii sănătoase sădite în conştientul meu de către părinţi şi câţiva dintre “Dascălii” pe care i-am avut şi care au contribuit la formarea caracterului meu.

Una din regulile pe care le-am respectat şi le respect în continuare a fost: Respectând pe cei din jurul tău, te respecţi pe tine. Nu poţi pretinde respect dacă nu îi respecţi pe cei din jur.

Şi apoi, chiar şi aşa lucrurile nu merg atât de simplu. Poţi avea şansa, ca din diverse motive, acest respect să nu fie relevant. 

 Apropiindu-mă de clipa în care va trebui să-mi depun dosarul de pensionare la Casa de Pensii, m-am confruntat cu câteva surprize furnizate de noua lege a pensiilor. Nu comentez amendamentele la această lege, modul în care a trecut şi nici măcar cine a ratificat-o, deşi aici apare paradoxul ( în cazul nostru, al ofiţerilor de marină ).

Strângându-mi adeverinţele necesare dosarului, care să demonstreze veniturile avute pe parcursul angajării mele, dar din care să reiasă şi dacă firmele pe unde am lucrat, au vărsat în conformitate cu legea, la Bugetul de Stat obligaţiile fiscale, am avut norocul să găsesc încă toate firmele pe unde am lucrat şi totul să fie corect.  

Surprizele au apărut în clipa, în care, rugând pe cineva să-mi facă un calcul estimativ pe baza documentelor deţinute în Dosarul de Pensionare, mi s-a confirmat că viitoarea mea pensie nu va depăsi salariul avut şi înscris în cartea de muncă, în urmă cu 42,5 ani, la angajarea mea. Mare surpriză!: Întoarcerea în Timp. Cel puţin atunci îi mai aveam pe părinţii şi bunicii mei care, la o adică, ar fi putut să mă ajute. Acum am angajamente şi cheltuieli, la care se adaugă, cheltuiala cu medicamentele, regimul şi ajutorul dat unei soacre de 87 de ani, care are pensie de urmaş, de c.c.a. 400 lei, iar de cea de a doua (de mama) nu mai vorbesc, pentru că pensia ei se aproprie de suma de 1000 lei.

Nu puteam accepta situatia ca atare, aşa că am pus mâna pe Legea privind sistemul unitar de pensii publice nr. 263 din 16/12/2010  să o aprofundez. Dezamăgirea mea a crescut. Deşi, prin locurile de muncă pe unde am trecut atunci, am avut conform declaraţiilor de venituri 5 ani categoria a I –a de muncă, în conformitate cu noua lege situaţia se prezenta cam aşa:

Art. 3. - (1) În înţelesul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

g) locuri de muncă în condiţii deosebite - locurile de muncă unde gradul de expunere la factorii de risc profesional sau la condiţiile specifice unor categorii de servicii publice, pe toată durata timpului normal de muncă, poate conduce în timp la îmbolnăviri profesionale, la comportamente riscante în activitate, cu consecinţe asupra securităţii şi sănătăţii în muncă a asiguraţilor; 

h) locuri de muncă în condiţii speciale - locurile de muncă unde gradul de expunere la factorii de risc profesional sau la condiţiile specifice unor categorii de servicii publice, pe durata a cel puţin 50% din timpul normal de muncă, poate conduce în timp la îmbolnăviri profesionale, la comportamente riscante în activitate, cu consecinţe grave asupra securităţii şi sănătăţii în muncă a asiguraţilor; 

Art. 17. - (1) Constituie stagiu de cotizare şi perioada suplimentară la vechimea în muncă sau la vechimea în serviciu acordată în baza legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001 pentru perioadele realizate în grupa I, a II-a. ........

Art. 18. - Pentru perioadele ulterioare datei de 1 aprilie 2001 care reprezintă, conform legii, stagiu de cotizare realizat în condiţii deosebite, condiţii speciale sau alte condiţii de muncă se acordă perioade suplimentare la vechimea în muncă sau la vechimea în serviciu, care constituie stagii de cotizare în condiţii normale, după cum urmează: 

   a) 3 luni pentru fiecare an lucrat în condiţii deosebite de muncă; 

   b) 6 luni pentru fiecare an lucrat în condiţii speciale de muncă; 

   c) 12 luni pentru fiecare an lucrat în alte condiţii de muncă aşa cum sunt reglementate la art. 29 alin. (2). 

Deşi pare o modificare minoră, poate doar ca formulare, adică Grupa a II-a a devenit loc de munca în condiţii deosebite iar Grupa a I-a a devenit loc de muncă în condiţii speciale primele surprize apar prin dezacordul dintre enunţurile Art.3 (1)g cu Art.18 a) şi Art.3 (1)h cu Art.18 b) apoi în anexele 1 şi 2 de la sfârşit, în ceaţa enunţurilor dispar, grupe din anumite categorii de meserii.

Cum era anormal aşa s-a şi întâmplat. Anumite categorii de muncă dispar fără a se prezenta în conţinutul articolelor sau în subsolul paginilor motivele. Nici o referire. Exemplific:

Art. 30. - (1) În sensul prezentei legi, locurile de muncă în condiţii speciale sunt cele din:

d) aviaţia civilă, pentru personalul navigant prevăzut în ANEXA Nr. 1;

Dar în ANEXA Nr. 2   LISTA  cuprinzând locurile de muncă încadrate în condiţii speciale,

în care se desfăşoară următoarele activităţi  / 9. Activitatea desfăşurată de personalul navigant din unităţile de transport maritim şi fluvial, care lucrează în sala maşinilor de pe navele maritime şi fluviale cu capacitate de peste 600 CP.

Prima, sintagma: cu o capacitate de 600 C.P.  este o inepţie făcută voluntar de legiuitor, asta pentru a încurca iţele şi aşa destul de încurcate ale validării dosarului şi a calculării pensiei. 

Ar fi fost normal să se vorbească de Puterea instalată sau de Puterea motorului principal, date pe care le poţi obţine din orice Registru de nave, şi nu de capacitate, deoarece  capacitatea de încărcare este cu totul altceva şi nu se măsoară în C.P. (cai putere), ci în tone deadweight. 

M-a nemulţumit faptul că în flote, au existat şi mai există numeroase remorchere, împingătoare, şlepuri autopropulsate, bacuri, tancuri cu puteri ale motorului de propusie de  600 C.P sau apropiate acestei valori. Acest fapt va duce în mod nejustificat la diminuarea pensiilor celor care au lucrat în compartimentul maşină pe aceste unităti de nave deoarece navele lor nu intra în prevederile Anexei 2.

O altă problemă delicată, este aceea că, tu ai obligaţia de a demonstra care este componenţa Compartimentului Maşină,  iar tu, de exemplu eşti Ofiter maritim electrician şi faci parte de drept din Compartimentul Masina, dar acest fapt nu reiese din această lege. Delicată treabă. 

În continuare am constatat, cu stupoare, lipsa colegilor de la punte dintre beneficiarii drepturilor Condiţii Speciale. Ei nici măcar nu mai sunt “ÎN CĂRŢI”. 

A fost nedreaptă scoaterea din drepturi a ofiţerilor de punte !. Eu personal şi alături de mine mulţi colegi cosideră că:  ESTE O LIPSĂ DE RESPECT FAŢĂ DE COLEGII NOŞTRI,  faţă de cei, care pe treptele ierarhice dar şi la funcţia maximă răspund de Navă, Echipaj şi Marfă. Numai cine nu a fost ambarcat la bordul unei nave poate lua decizii gratuite. 

Pentru cei care au uitat, cât şi pentru cei care nu cunosc, trec în revistă câţiva factori de stres perturbatori care influenţează în mod negativ activitatea şi contribuie din plin la alterarea condiţiilor fizice ale personalului ambarcat. Astfel, starea mării (generează variaţii de stabilitate create de valuri respectiv: ruliul şi tangajul ),  furtuna (amplifică zgomotele de la bord, mai ales ale motorului principal, dar şi ale unor manevre), vântul, radiaţiile solare, variaţiile de temperatură mari şi temperaturile limită pentru organism (care apar în funcţie de zona de navigaţie).. Cumulativ mai apare şi stresul generat în urma desfăşurării activităţii pe o navă, sub standard" (navă care are o uzură morală şi fizică avansată, care nu deţine toată documentaţia tehnică şi/sau S.D.V. - urile şi în ultimă instanţă, nu are nici piesele de schimb necesare înlă¬turării refuzurilor de funcţionare a unor echipamente). Reţineţi !, nu există loc pe navă ( chiar şi în cabine ) unde dacă pui capul jos, să nu auzi motorul principal, uneori chiar şi auxiliarele dacă sunt rapide. Chiar şi în sala de mese, se întâmplă uneori, să iţi bată tacâmurile în farfurie. Toate acestea ar fi nimic dacă luăm în calcul faptul că aceştia, fără să aibă de ales, beneficiază din plin de factorii perturbatori. Mă opresc aici deşi aş putea înşira încă 1001 motive.

Deci: această lipsă de respect a legiuitorilor faţă de personalul ambarcat afectează direct viitorul nostru şi al colegilor precum şi liniştea pe care şi-o doresc cu toţii la pensie.

           ÎN ÎNCHEIERE: Te poţi aştepta ca ducându-te cu dosarul în mână la Casa de Pensii (oricare ar fi ea), să ajungi la cheremul unui funcţionar care nu cunoaste domeniul şi nici toată istoria asta.  El te va executa instant cu: NU REIESE de NICĂIERI, afirmaţia făcută, ori te va TRIMITE, luni bune, LA PLIMBARE să aduci nu ştiu ce adeverinţe de pe la firme sau instituţii deja dispărute iar în ultimă instanţă, nemultumit, te va sfătui să te adresezi (instanţei) LA TRIBUNALE pentru a-ţi căuta dreptatea. 

            Dragi cititori !, pentru a repune în drepturi pe cei care au muncit din greu pe navele comerciale şi de pescuit: Nu staţi cu mâinile în sân !, Folosiţi toate mijloacele şi formele de protest existente !.

Şi asta nu pentru a căpăta RESPECTUL care nu vi se acordă de către autorităţi, asta doar pentru DREPTATE. 

    

        01.08.2012                                                                         Florin GUSMAN

 

Sunday the 24th. Affiliate Marketing. Toate drepturile asupra materialelor publicate apartin d-lui Florin Gusman si coautorilor!