Mesajul publicatiei Matelot la cea de-a 9-a intrunire a publicatiilor de marina

Imprimare

23.07.2009
Colectivul de redacţie al publicaţiei MATELOT, salută păstrarea tradiţiei iniţiativei Ligii Navale Române de a aduna în fiecare an, în vară, toţi factorii reprezentativi sau interesaţi ai publicaţiilor din domeniul naval. Demn de apreciat este efortul de a organiza anual întrunirea, precum şi cel de a participa efectiv de fiecare dată

Câteva cuvinte despre publicaţia MATELOT.Publicaţia nu are redactor şef, deci are numai redactori şi îi are iniţiatori pe domnii: Florin Gusman, Ilarion Barbu şi Nicolai Stănciulescu. Ea a debutat în 15 august 2005, iar azi se află la al 12-lea număr (ne referim la cel din 24 iunie 2009). La corectură participă acum toţi redactorii şi colegii sau prietenii lor.
De la un an la altul colectivul de redacţie se lărgeşte, câştigă simpatie şi experienţă, fapt demonstrat de cele 10 semnale editoriale din paginile câtorva publicaţii cunoscute în domeniu, cum ar fi Naţiunea, Observatorul Militar şi Marea Noastră.
Precizăm că nici unul din redactori nu are intrare la publicaţiile sus menţionate, şi nu a făcut lobby pentru aşa ceva.
Numărul "redactorilor" a ajuns la 17 persoane din care doar 4-5 intră în pagină
mai des.

Cine sunt aceşti redactori?

Iubitori ai mării de toate profesiile precum şi profesionişti (respectiv: Marinari, Ofiţeri, Şefi Mecanici şi Comandanţi) reuşesc să se reculeagă după ziua de muncă (pe care din păcate o prestează în cu totul altă parte decât la bordul vreunei nave), să-şi ascută creionul, să se aplece deasupra foii de hârtie pentru a aşterne din amintirile, din gândurile şi din idealurile lor spre a fi oferite, ulterior, semenilor.
Sinceri, fără reţineri prezintă evenimentele trăite, în cuvinte simple, pline de şarm. Unii, după aceste depanări de amintiri sunt căutaţi şi felicitaţi, alţi nu.
Este adevărat că anumite articole (puţine la număr) nasc controverse, dar fără dialectică nu putem exista şi progresa. Viaţa a demonstrat că nu-i poţi mulţumi pe toţi.

Nu întâmplător ne permitem să reamintim câteva cugetări:
- Nimeni nu s-a născut ÎNVĂŢAT; Înainte de a critica pe cineva, procură-ţi o OGLINDĂ; Lucrurile şi situaţiile sunt PERFECTIBILE; Nu încerca să te faci înţeles de către cineva pe care nu-l interesează ce-i spui sau nu vrea să te asculte.


Greutăţile întâmpinate de publicatii

În urmă cu 10 ani, pe data de 15.08.1999, într-un articol intitulat „Un Echipaj pentru Speranţă”, prezentat de către dl. Florin Gusman la Cercul Militar Naţional cu ocazia unei adunări generale, au fost semnalate anumite aspecte legate de publicaţiile ligii. Ulterior, în data de 18.05.2002, tot într-o adunare a ligii, a revenit asupra acestor aspecte în încercarea de a îmbunătăţii calitatea publicaţiilor şi imaginea LNR, dar intervenţiile nu au dat rezultate.
Spre reamintire prezentăm câteva probleme semnalate de mai multă vreme, care din păcate nu s-au rezolvat încă:
1. Sunt autori care intră cu câte 2, 3 sau 4 articole în acelaşi număr al publicaţiei, în timp ce alţii nu intră sau fac radă câte 6, 9 sau 12 luni. Acest aspect are o vechime de 10 ani. Dacă cu două articole am mai fi de acord în condiţiile în care unul este editorial, noutăţi sau semnal editorial, cu restul nu putem fi de acord.
2. Din data de 28.09.2001, deci de aproape 8 ani, există prin bibliorafturile, sertarele, sau dulapurile ligii, rezultatele unui sondaj anchetă în grupul social marinăresc, referitor la modul cum era percepută liga. Deşi materialul a fost dat în original preşedintelui în exerciţiu la acea dată şi distribuit celor două redacţii, el nu a reuşit să ajungă în paginile publicaţiilor nici măcar în sinteză, deşi el oferea câteva explicaţii despre modul cum era percepută liga.
3. De vreo 5 ani, o publicaţie a căpătat obiceiuri interesante legate de imaginea unor autori (lideri). Cu alte cuvinte: de articole nu avem loc, dar de imaginea în exces a unor autori, da !, la fiecare articol şi în fiecare număr.
4. Sunt în L.N.R. câţiva performeri în ale scrisului care au realizat un singur număr, al unei publicaţii, în trei sau patru autori (Mă refer la România Maritimă şi Fluvială Magazin);
5. Articolele trimise la redacţii nu au un format anume, unele sunt scrise de mână (fără editor de texte) fapt ce îngreunează procesarea publicaţiei. Despre tematică nu mai vorbim.
6. Există situaţii în care scri un articol şi îl trimiţi redacţiilor pentru a fi publicat. Nu se publică, dar nimeni nu îţi explică care este motivul. Până aici este totul "bine". Dar ce faci că după 13 ani apare la redacţii acelaşi articol (mă refer la conţinut) semnat de altcineva şi cu un alt titlu.
7. Revista cea mai tânără Marea Noastră pentru Tineret a prins din mers un obicei care reuşeşte să-i strice imaginea pe care şi-a creat-o. Mă refer la primul articol din publicaţie care îi aparţine de drept, dar pe nedrept, preşedintelui ligii în exerciţiu.
În consecinţă Publicaţia MATELOT propune întrunirii, pentru viitor, elaborarea de către revistele consacrate a unui Regulament de Funcţionare al Redacţiilor care să fie valabil pentru toate publicaţiile ligii. Propunem aceasta, pentru a uşura sarcina redactorilor care sunt obligaţi să hotărească    Ad-hoc, ce întră în pagina şi ce nu. Cu alte cuvinte, să nu mai improvizeze de fiecare data câte un regulament pentru un număr.
În acest regulament să se specifice forma de redactare şi formatul- nr. pagini, e.t.c, în care să se prezinte articolele la redacţii precum şi temele pe care le pot aborda, deşi aceasta sună puţin a cenzură. Sperăm că astfel s-ar putea închide un capitol destul de delicat al dialecticii ce scriem şi cum scriem.
În speranţa că am fost bine percepuţi cu mesajul nostru, urăm colectivelor redacţiilor: Succese depline din partea publicaţiei MATELOT.
Colectivul de redacţie.