Metode noi de evaluare a factorilor de decizie de la bordul navei

Imprimare

A vorbi despre rolul esenţial al factorilor de decizie în conducerea unui sistem este deja o informatie cu valoare axiomatică.

Factorii de decizie de ia bordul navei implicaţi au un rol deosebit în eficientizarea activităţii, ceea ce nu vizează doar bunul mers al activităţii economice ci si aspecte precum amplificarea si accelerarea comunicării interumane în scopul comprimării distantelor si timpului. Toate acestea presupun, de fapt, dezvoltarea si coordonarea optimă a factorilor umani in corelaţie cu cei tehnici.

Nu trebuie uitat că pe lîngă marile avantaje si facilităţi pe care le-a adus în viata societăţii si individului, ramura cea mai veche a transporturilor, dar paradoxal cea mai puţin cunoscută din punct de vedere psihologic -transportul maritim- a avut si încă are efectele ei negative. Este suficient să amintim din datele O.M.I. accidentele din perioada 1995-1996 care variază de la abordaj, naufragiu, incendii, explozii, refuzuri in funcţionare al agregatelor de propulsie etc. dar care au drept cauza în proporţie de 80% erori datorate factorului uman.

Putem ilustra acest aspect cu cele 104 cazuri studiate de noi în perioada 1991-1994 pe tronsonul fluvial care au drept cauze în proporţie de 76% erori umane si numai restul de 24% sînt cauze înscrise în categoria cauzelor tehnice. Singurele elemente care nu pot fi imputabile celor de la bordul navei, datorita caracterului lor independent de personalitatea individului, dar care sub nici o forma nu pot fi ignorate in analiza accidentelor sînt: starea mării, vizibilitatea, luminozitatea, forţa vîntului. presiunea atmosferica.

Pornind de la aceste considerente se impune cunoaşterea personalităţi! factorilor de decizie utilizând variate căi.

Scopul acestei lucrări este de a atrage atenţia asupra existentei unor metode mai puţin uzuale în determinarea personalităţii umane, pe lângă metodele demult consacrate şi validate ştiinţific gen: metoda testelor psihologice, metoda interviului situaţional. metoda experimentului, etc.

Aşadar, psihodiagnoza personalităţii individului în permanent dialog cu datele obţinute din cunoşterea acestei personalităţi aşează iată în fată instrumente consacrate (cum sînt testele psihologice) si instrumente mai puţin uzuale, ea de pildă: ustrograma, bioritmul sau chiar ştiinţe cu practici îndelungate: morfopsihologia, caracterologia, etc.

Uneori acestea au o frecventă redusă sau chiar necunoscută în circuitul cabinetelor de psihologie, în arsenalul investigaţiilor specialistului.

Este important ele subliniat ca aceste instrumente si metode considerate noncoformiste nu numai că preced dar pot înlocui multe teste psihologice avantajînd totodată prin câştigarea timpului, eliminarea etapelor de administrare a sarcinilor, de recoltare a rezultatelor, de prelucrare a investigaţiilor, eliminarea dezavantajelor privind scoaterea individului din mediul său natural si introducerea lui într-un mediu artificial al laboratorului.De asemenea, un avantaj al acestor metode consta in faptul ea individul nu mai este analizat si evaluat in condiţii de posibile simulării ale realităţii (v.declaraţiile date "pe proprie răspundere" asupra stării de odihna si a neinfluenţei alcoolului).

Esenţial pentru aceste tehnici este că ele sunt cuprinse într-un act tehnic relativ simplu, care înlătură proceduri laborioase de calcul si furnizează date clare, sintetice în urma unor cercetări extinse aceştia s-au dovedit a fi comandantul, şeful mecanic, ofiţerul de cart asupra potenţialului sau dar si evaluări asupra unei personalităţi pentru  moment necunoscute.

Introducerea acestor tehnici în domeniu! naval nu constituie o noutate. Astfel, documentele O.M.I. (1993-1995) ne semnalează introducerea unor tehnici care la prima vederea pot părea *oneroase si complicate*, dar care permit măsurări obiective si foarte rapide.

Având la îndemânnă instrumente precum bioritmul. astrograma. armatorii şi/sau managerii pot apela la masuri conştiente de optimizare a activităţii pe care le pot aborda fată de ei înşişi chiar cei investigaţi.

Abordarea ştiinţifică a metodelor si instruirea diverşilor subiecţi pentru adoptarea unor atitudini cum ar 11 cea de prudentă conştientă în cazul anumitor zile critice, de pildă. poate crea o cale de eliminare a eventualelor erori sau accidente.

Desigur sânt tehnici nonconvenţionale în interpretarea spiritului uman. dar în ciuda oricăror discreditări este imposibil de a elibera istoria individului de destinul astral sau de legea ciclurilor cosmice.

De multă vreme astrologiei i s-a atribuit capacitatea ele reflectare a personalităţii omului, de determinare a aptitudinilor si înclinaţiilor naturale.

Din păcate, literatura constituită pe înţelesul unui public larg a condus la o coborâre a nivelului de prezentare a informaţiilor , creând o atitudine refractară fată de acestea în special în rândul specialiştilor psihologi.

Pe aceeaşi linie se înscrie si caracterologia- ştiinţă veche si nouă totuşi numita si morfopsihologie- şţiinţă care constă în cunoaşterea sufletului (PSICHE) prin intermediul formelor (MORFO).

Încercând .să reunească marca diversitate a fiintei umane în formă si comportament prin stabilirea unei tipologii în raport cu diverse vârste, respectând în acelaşi timp individualitatea, morfopsihologia porneşte de la postulatul după care există un raport între viata interioară si aspectul fizic. In acest mod este reprezentată pe figura umană dualitatea conştient-inconstient ca şi tripla partajare a fetei în etaj cerebral, afectiv, insiinctiv-activ. ceea ce corespunde celor 3 funcţii esenţiale ale individului: gândire, sentiment, acţiune.

în mod cert aceste instrumente nu pot soluţiona singure problemele atât de complexe ale cunoaşterii personalităţii. Aportul unor astfel de tehnici nu poate fi considerat decît prin corelarea cu alte metode: metode tradiţionale sau metode aşa- zis"nonconventionale".In cunoaşterea individului nu este suficient o singura metoda ci utilizarea unui ansamblu de metode.

Introducerea acestor tehnici si metode în practica diagnosticării si previziuni: comportamentului uman. indiferent de domenii; ar semnifica avertizarea asupra efectelor acestora, iar o punere sistematică în practică a lor ar culmina cu o transformare radicală a cîmpului activităţilor cuprinse în sfera ştiinţelor umane.

 

În domeniul naval introducerea acestor tehnici nu mai constituie un pas de avantgarda pentru naţiunile care deţin flote, dar pentru România ar ii totuşi un prim pas in eficientizarea şi îmbunătăţirea metodelor de evaluare a factorului de decizie.

 

Expert I A Florin Gusman                                    Psiholog Beatrice Balgiu

Ministerul Transporturilor D.G.S.M.                 Universitatea Politehnica Bucureşti

 

 

 

Bibliografie:

 

- Cartea ştiinţelor oculte - vol. 1+ 2 - A.lnoan

- Astrologia in noua era - Dan Ciuperca

- Astrologia practica - A. Cotrobescu

- Limbajul vorbirii - Allain Garner Peale

- Ce ne dezvaluie fata - Rodney Davies

- Limbajul trupului - Allain Peale

- Cunoaste-te singur - Michio Kushi

- Tratat practic de cunoaştere a omului - G.Berger

- Comunicarea - Nicki Stanton

- Psihoteste

- Iniţiere in grafologie - Claude Santoy

- Grafologie - Scrisul si omul - N.ionescu

- Forţa destinului - Breviar chiromantie

- Falsul in acte - D.Sandu

- Dicţionar chiromantie - M.Pointsot

- Numerologie - Sever Enisala

- Influiente cosmice asupra comportamentului uman - M.Gauquelin

- Sinele ascuns - Diagrama grupurilor - Maya Pilkinston

- Culoarea in viata noastră - P.Muresan

- 29 teste pentru a te cunoaşte - A.Neculau

- Puterea sufletului II - descrierea tipurilor psihologice - Kari Gustav Iun

- Destinul omului - dr. Aurel Popescu Balcesti 

Friday the 5th. Affiliate Marketing. Toate drepturile asupra materialelor publicate apartin d-lui Florin Gusman si coautorilor!