O noua functie in sistemul transporturilor navale

Imprimare

Datorita complexităţii crescânde şi a dificultăţiior intervenite in  interrelationarea (coordonare) port - (coordonare) nava, sistemul de navigatie s-a confruntat relativ recent cu o nouă atribuţie apărut în interiorul său şi anume funcţia de operator V.T.S. (Vessel Traffic System).
Atribuirea acestor sarcini unor angajaţi ai Căpităniei Portului Constanta încă din anul 1994 - unde cu mijloacele existente la acea data s-a căutat soluţionarea noilor cerinţe impuse  a condus la îndeplinirea acestor atribuţii pe toate caile posibile, la aceasta contribuind sistemul V.T.S. organizat provizoriu atunci, având drept scop obţinerea optimizării traficu-lui naval prin acţiuni de supraveghere, control, coordonare a activităţii din porturi si din apropierea acestora, acţiuni care constau in:

-    detectarea numărului de nave şi monitorizarea acestora, activitate ce permite evidenta exacta a situaţiei navei;
-    determinarea distantelor dintre nave;
-    evitarea coliziunii dintre nave;
-    organizarea zonelor şi liniilor de aşteptare la intrarea în porturi.
Datorită specificului ei, de pe urma acestei acţiuni pot beneficia diverse servicii din cadrul capităniei şi administraţiei portului. in acest context se impune o colaborare mai stransa între căpitanie și administrația portului.
Comunicarea cu nava se realizeaza prin mijloace moderne: legaturi radiotelefonice pe frecvente navale si legaturi prin satelit; toate acestea au drept scop facilitarea interventiei în situații deosebite ce pot apare atat în interiorul navei dar și internave. Ne referim îndeosebi la evitarea posibilelor coliziuni dintre nave.-
Trebuie amirrtit ca orice accident sau chiar situatie accidentogenă reprezintă o ieșire din sistem* care nu afectează doar pe moment pe cei implicați (,aici si acum' - momentul producerii accidentelor), ci are implicații care se repercutează asupra unor zone si persoane foarte îndepartate.
De asemenea, nu trebuie uitat că orice accident are drept cauză o eroare umană. Chiar și asa-numitele cauze tehnice sunt datorate unor factori umani (.mașina" fiind exploatată, supravegheată, întreținută și manipulată de individ).
Echipamentele utilizate de către operatorul V.T.S. sunt: consola G.M.D.S.S. (...), consola RADAR și procesorul de informații care presupune supravegherea permanentă a următoarelor echipamente:
a.    CONSOLA G.M.D.S.S. prin care se realizează:
-    legatura radiofonică în MF (banda frecvențe 300 Khz-3 Mhz);
-    legatura radiofonică în HF (banda frecvențe 3-30 Mhz);
-    legatura radiofonică în VHF (banda frecventa 30 -300 Mhz);
-    legatura radiofonică pe frecvențe navale;
-    legatura de comunicare cu navele sau stațiile de supraveghere prin satelit;
b.    CONSOLA RADAR;
c.    PROCESORUL DE INFORMAȚII;
d.    ÎNREGISTRAT0RUL DE VOCI - înregistrează comunicările radio 24 h din 24 h.
Pornind de la caracteristicile desfășurării activității operatorului, considerăm că o pondere importantă în multitudinea de solicitări psihice o reprezintă urmatoarele:
-    percepția și acuitatea vizuală;
-    viteza percepției vizuale;
-    posibilitatea de a percepe detalii de la distanță normală de citire și de a face discriminari rapide;
-    percepția și acuitatea auditivă;
-     atenția distributivă și accentuată;                        
-    capacitatea unor comunicări concomitente (aparatura video-audio);
-    memoria de lungă durată. Operatorul trebuie să posede abilitatea de a reține informația sub forma de stoc permanent, sa o codifice și să o listeze după anumite criterii;
-    înțelegerea  și  comunicarea  nonverbală, vocabular relativ dezvoltat (simboluri, alarme acustice și optice, informații monitorizate);
-    dicția bună în limba romană și în limbile utilizate;
-    inteligența peste medie (capacitatea de a înțelege semnalele și de a comunica acest lucru, capacitatea de a lua rapid decizii și de a găsi soluții în rezolvarea situațiiior problematice ce pot interveni;
-    rezistența la situații de stress;
-    capacitate crescută la efort prelungit avand în vedere programul existent de 12 ore;
-    capacitatea de a lucra sub presiunea timpului;
-    abilitatea de a tolera și a evalua critic o informație ambiguă; echilibrul emotional. Ecranul radarelor sau monitoarelor prezintă un număr foarte mare de parametri care se modifică aleator spatio-temporal, dar și cu mare rapiditate. Aceasta face ca supravegherea să fie solicitată inegal, ceea ce poate conduce la instalarea unei tensiuni nervoase;
-    cunostinte profesionaie: brevet maxim punte sau secund;
-    operator tehnică de calcul,
-    operator radar,
-    operator radio;
-    practică profesională.
Credem că din cele expuse putem conchide asupra unei coordonate majore a sistemului V.T.S. și anume faptul că acesta prezintă caracteristicile unui ,mare sistem':
-    există un scop general spre care tinde sistemul și anume cel al supravegherii corecte și continue, în vederea reducerii sau eliminarii riscului de accidente;
-    funcția de comandă este efectuată de către operatorul care percepe,  alege și planifică regimul de functionare;
-    circuitul informațional în sistem se reaiizeaza printr-o complexă rețea de relatii, exemplu: relația operator - surse informationale.
In această situație, se impune cu precădere .omologarea" acestei noi funcții în sistemul transporturilor navale, necesitatea unei selecții profesionale pe baze psihosocio-logice în concordanță cu nivelul solicitărilor, astfel încat angajările să se realizeze sistemic si organizat prin:
-    stabilirea  limitelor de aptitudini  pentru reducerea eventualelor erori, a suprasolicitarii psihice si deci a perturbarii functionalitatii sistemului;
-    stabilirea nivelului de responsabilitate ai operatorului în privința pregătirii și perfecționarii valorilor materiale și umane;
-    stabilirea conditiilor de viata ale personalului (asigurari sociale, asistenta medicaia, alte facilitati).
Având în vedere faptul că de curând PORT CONTROL Constanța a fost dotat cu un sistem integrat nou, alcătuit din echipamente performante, se impun urmatoarele măsuri:
-    angajarea și selectarea profesională a personalului pe bazele psiho-sociale prezentate în articolul de față;
-    omologared acestor atribuții ca funcție și introducerea   ei   în   C.O.R.    (Clasificarea Ocupatiilor din România).;
-    motivarea personaiului operator V.T.S. prin incadrarea intr-o grilă de salarizare corespunzatoare.

MAREA NOASTRĂ Nr.33    Oct.-Dec 1999     

Friday the 5th. Affiliate Marketing. Toate drepturile asupra materialelor publicate apartin d-lui Florin Gusman si coautorilor!