Sfaturi privitoare la strangerea de fonduri prin sponsorizare

Imprimare

Ing. Naval Florin GUSMAN
Întrucât, editarea revistei „MAREA NOASTRĂ PENTRU TINERET" ca şi alte acţiuni ale Filialei LNR Bucureşti, se bazează mai ales pe sponsorizări, considerăm că acest articol este deosebit de bine venit pentru membrii noştri ca şi pentru cei ai altor filiale LNR, ca un îndreptar permanent şi binevenit, fapt pentru care şi publicăm articolul, cu mulţumirile de rigoare adresate autorului.
Redacţia
Pentru a putea să desfăşori o astfel de activitate va trebui să respecţi câteva principii de referinţă într-o activi¬tate, care se declară cea mai grea dintre toate activităţile financiare.

LEGALITATEA ACŢIUNII
Înainte de începerea acţiunii, trebuie să cunoşti foarte bine legile naţionale cu privire ia:
SPONSORIZARE
Donaţii:
-    transferuri definitive şi irevocabile ale dreptului de proprietate;
-    transferuri gratuite de valori;
-    transferuri gratuite de bunuri;
-    prestări gratuite de servicii.
Trebuiesc menţionate la valoarea lor fără TVA. Împrumuturi:
-    cu titlu gratuit - împrumutul spre folosinţă -comodatul;
-    cu titlu gratuit sau oneros - împrumutul de consumaţie - mutuum;
-    cu titlu gratuit sau oneros (dobândă) - împrumutul cu dobândă (dobândă legală sau conv.).
Contracte nenominate de prestări servicii:
Pot interveni între sponsor şi beneficiarul sponsorizării pentru soluţionarea unei probleme în care beneficiarul se achită de serviciul făcut de sponsor, cu un alt serviciu de altă natură, de valoare mai mică sau egală, cu cel de care beneficiază.
Intermedieri în vederea operaţiilor de mai sus.
AVANTAJELE EVENTUALILOR SPONSORI
-    Valoarea deductibilă a sponsorizării din baza impozabilă dar nu mai mult de 3-8 % din venitul impozabil în funcţie de domeniul unde se face sponsorizarea;
-    Aducerea   la   cunoştinţa   publicului   a   imaginii,   mărcii   sau   a   numelui   firmei   care   a   susţinut acţiunea;
-    Alte avantaje directe pe care beneficiarul sponsorizării le poate asigura pentru sponsor ţinând cont de faptul că valoarea sumelor, obiectelor sau serviciilor poate depinde de acest fapt.
CONDIŢII NECESARE ATINGERII SCOPULUI
1.    Trebuie să cunoaşteţi bine datele acţiunii, respectiv:
-    în ce constă acţiunea;
-    eventual:

a)    localitatea şi locul unde se desfăşoară;
b)    durata desfăşurării (număr zile ziua şi ora începerii, ziua şi ora terminării);
c)    numărul de persoane participante;
d)    necesar cazare, masă, transport.

-    suma de bani neceasră (care trebuie să cuprindă toate cheltuielile posbile având în vedere şi cheltuieli
neprevăzute în valoare de până la 20 % din suma totală);
-    dacă la acţiune mai pot participa alte instituţii interesate.

2.    Vorbiţi despre scopurile dumneavoastră oricărei persoane care vă va asculta chiar dacă nu este sau nu poate fi un potenţial sponsor, ar putea să devină un intermediar;
3.    Ascultaţi orice sugestie şi analizaţi-o singur sau în colectivul din care faceţi parte, s-ar putea să vă fie de un real folos;
4.    Ascultaţi cu răbdare şi interes refuzurile, s-ar putea să găsiţi în ele răspunsuri sau soluţii pentru acţiunea dumneavoastră (Pentru aprofundare puteţi să consultaţi Limbajul Vorbirii, capitolul 4, autori: ALLAN PEASE şi ALAN GARNER);

REGULI IMPORTANTE PENTRU STRÂNGEREA DE FONDURI
1.    Stabiliţi o strategic de lucru pe care trebuie să o respectaţi;
2.    Informaţi-vă asupra unor noi metode sau noi surse de finanţare şi încercaţi să le verificaţi în practică;
3.    Stabiliţi o listă largă de sponsori parcurgând Pagini Naţionale sau alte publicaţii de acest tip;
întocmiţi un registru cu adrese ale sponsorilor care credeţi că ar putea fi interesaţi (pe care trebuie să-1 actualizaţi permanent);
5.    Pregătiţi-vă cu mai multe variante de scrisori de intenţie;
6.    Pregătiţi-vă cu mai multe variante de contract cadru;
7.    Pregătiţi-vă să răspundeţi la orice fel de întrebări;
8.    Când v-aţi hotărât să contactaţi un sponsor înarmaţi-vă cu răbdara şi respectaţi următoarele criterii:

-    informaţi-vă de activitatea firmei, de posibilităţile financiare, dacă face sponsorizări, dacă investeşte încercetare;
-    informaţi-vă care este persoana care răspunde de acest domeniu şi de pasiunile pe care Ic are această persoană;
-    căutaţi o persoană cunoscută, de bună credinţă, care să vă introducă (dacă este posibil);
-    alegeţi-vă ţinuta (verificaţi-vă părul, hainele, încălţămintea şi accesoriile. Pentru aprofundare puteţi să consultaţi Codul Manierelor în Afaceri, cap. 4, autor LETITIA BALDRIDGE şi Limbajul Trupului, autor ALLAN PEASE);
-    pregătiţi-vă prezentarea (descrierea acţiunii, participanţii, date despre modul de organizare, variante pentru soluţionare, necesarul de servicii sau de bani * este bine să faceţi o recapitulare a prezentării pentru crearea modelului mental;
-    anunţaţi-vă vizita:

a)    stabiliţi întâlnirea (dacă se poate ca scopul să fie nedeterminat);
b)    nu acceptaţi varianta! - Lăsaţi locaţia dumneavoastră, vă vom contacta noi!. Sigur nu veţi fi căutat de cel pe care doriţi să-1 întâlniţi (Pentru aprofundare puteţi să consultaţi îmblânzirea telefonului, capitolul 4 şi 3, autor POLLY BIRD);

-    fiţi punctual, precis, exact;
-    fiţi sociabil, începeţi discuţia prin a aborda orice ar putea să destindă situaţia * „motivaţi interlocutorul" (aprecieri pozitive la adresa firmei, ţinuta personalului, serviciilor sau spaţiului);
-    fiţi creativ, inteligent şi bazaţi-vă pe intuiţie dacă în trecut aţi mai încercat şi aţi avut succes (încercaţi să fiţi original, „spargeţi tiparele", şocaţi văzul şi imaginaţia fără a fi absurd, vocea trebuie să fie degajată dar fermă;
-    încercaţi să procedaţi de aşa manieră încât interlocutorul să conştientizeze faptul că de ajutorul său depinde tot succesul acţiunii;
-    cererea dumneavoastră trebuie însoţită de o scrisoare de intenţie;
-    dacă cumva norocul v-a surâs, puneţi pe masă contractul;
-    fiţi flexibili la propunerile sponsorilor, colaboraţi pentru obţinerea unei decizii optime pentru fiecare parte (orice sumă este binevenită);
-    dacă vi se propune un contract la care aveţi neclarităţi invocaţi orice motiv care nu deranjează pentru a căpă¬ta răgaz să înţelegeţi litera contractului.

CE NU TREBUIE SĂ FACEŢI ATUNCI CÂND DORIŢI SĂ STRÂNGEŢI FONDURI.
1.    Nu uitaţi nici una din legile lui MURPHY - Indiferent de timpul pe care-1 ai la dispoziţie pentru deru¬larea unei acţiuni el se dovedeşte a fi prea scurt.
2.    Nu aveţi nimic de pierdut, ci numai de câştigat;
3.    Nu trebuie să vă aşteptaţi la rezolvarea problemei dvs., ci la un refuz;
4.    Nu trebuie să vă bazaţi pe promisiuni nedeterminate;
5.    Nu abandonaţi ideea de a aborda o firmă unde aţi fost refuzat, s-ar putea ca de data asta să fiţi ajutat;
6.    Nu vă bazaţi pe sponsorii tradiţionali, s-ar putea de această dată să nu vă poată ajuta;
7.    Nu refuzaţi orice serviciu sau sumă, oricât de neînsemnat/ă ar fi;
8.    Nu trebuie să aveţi prejudecăţi de religie, rasă, sex, vârstă, putere financiară;
9.    Nu căutaţi să forţaţi niciodată mâna sponsorilor la obţinerea:

-    unei întrevederi; unei promisiuni; unui serviciu; unei sume de bani;
-    mai multor servicii decât vi s-au oferit;
-    mai multor bani decât vi s-au oferit;
-    unui serviciu mai devreme,decât vi s-a promis;
-    unei sume de bani mai devreme decât vi s-a promis.

10.    Nu trebuie să creaţi în timpul prezentării discordanţă între limbajul vorbit şi comunicarea nonverbală (între vorbe şi gesturi), căutaţi să fiţi cât mai degajat şi relaxat (pentru aprofundare puteţi să consultaţi Limbajul Trupului, cap. 4 şi 3, autor ALLAN PEASE);
11.    Nu condamnaţi interlocutorul pentru atitudinea luată vizavi de dumneavoastră întrucât poziţia lui depinde de comportamentul dumneavoastră, deci atenţie la timbrul vocal, uneori tonul contează mai mult decât conţinutul * nu uitaţi că tonul face muzica;
12.    Nu trebuie să plecaţi înainte de a mulţumi pentru atenţia acordată indiferent de rezultatul obţinut;
13.    Nu trebuie să uitaţi că acest material nu este un regulament, o lege sau o hotărâre de guvern, el reprezintă doar nişte sfaturi necesare la strângerea de fonduri, iar dacă nu vă satisface, puteţi concepe dumneavoastră oricând altul.
Vă doresc succes.

Nota autorului: informaţiile prezentate în acest material au fost sintetizate în urma unui deceniu de activitate desfăşurată în domeniu. Bucureşti, 07.01.2000

MAREA NOASTRĂ pentru tineret   Ianuarie – Martie 2000

Friday the 5th. Affiliate Marketing. Toate drepturile asupra materialelor publicate apartin d-lui Florin Gusman si coautorilor!