Curicullum Vitae

Imprimare

Nume

Gusman Florin

Naţionalitate

Română

Data naşterii                                                  

28.09.1948 Craiova

EXPERIENŢĂ

PROFESIONALĂ

 

1999-01.04.2009Şef Serviciu Tehnic, Administrativ, şi Coordonare a Activităţii Patrimoniale, D.G.A.P.A., Ministerul Transporturilor ( formele de organizare succesive: M.T.C.T., M.L.P.T.L.,M.T. )

1993-1998Inspector de specialitate 1A - Serviciu Siguranţa Navigaţiei – Inspectoratul Navigaţiei Civile – Ministerul Transporturilor – In aceasta perioada m-am ocupat de actualizarea legislaţiei existente în domeniul naval pe linia siguranţei navigaţiei, implementarea convenţiilor internaţionale: S.T.C.W. 78/95 şi I.M.O..      

În această perioadă am fost ambarcat şi am făcut parte din echipaje de încercare ale unor nave noi, construite în Şantierul Naval Galaţi.  

1991-1993Referent tehnic de specialitate – Departamentul Transporturilor Navale – Ministerul Transporturilor – Am realizat tehnoredactarea Strategiei Flotei Maritime până în anul 2000 si administrarea/mentenanţa reţelei de calculatoare a departamentului .

1989-1991Şef Atelier de Cercetare Proiectare ansamble şi subansamble periferice – I.I.R.U.C. – am condus activitatea de asimilare produse din tehnologia vestică.

1984-1988Inginer electromecanic – Secţia 20 - A.P.P.S.S.- I.I.R.U.C. –  Am fost autorul celor trei ediţii ale „Instrucţiunilor de instalare şi punere în funcţiune sisteme, minisisteme, şi microsisteme de tehnică de calcul”.

1977-1984Cercetător – Inginer principal – Laboratorul de Cercetări Navale – INCERTRANS – am condus şi am făcut parte din colective de cercetare care s-au ocupat de teme de interes local sau naţional cum ar fi:

-bilanţuri energetice la nave;

-robot pentru curăţat carena navei;

-determinarea indicatorilor de fiabilitate pentru instalaţiile electrotehnice navale ( temă comandată de către R.N.R);

-instalaţie pentru măsurat adâncimea apei ( temă comandată  de către A.F.D.J. Galaţi );

        În această perioadă am fost ambarcat pe nave din flota comercială în funcţia de inginer supercargo pentru aplicarea rezultatelor cercetării.

1975-1976 - Inginer constructor – Lotul Centrale Telefonice Automate – Teleconstrucţia Bucureşti – Ministerul Transporturilor şi Telecomunicaţiilor – unde m-am ocupat de instalarea şi punerea în funcţiune a echipamentelor de electroalimentare destinate Centralelor Telefonice Automate şi Staţiilor de Radiofrecvenţă. 

1970-1975 - Ofiţer Maritim Electrician la bordul navelor de pescuit oceanic – companiile de pescuit naţionale ( C.F.P.O. NAVROM Tulcea, I.P.O. Tulcea )

EDUCAŢIE ŞI FORMARE

2005 Curs E.C.D.L. / 2 săptămâni / pentru obţinerea certificatului de operator european T.C. ( Bucureşti);

2004 Curs la Autoritatea Rutieră Română pentru pregătire ca Persoană desemnată să conducă permanent şi efectiv activitatea de transport rutier de mărfuri.

2003 Curs de arhivarea documentelor la ARHIVELE NATIONALE;

1996  Curs avansaţi I.B.M.- P.C. Windows, Word, Excel (Academia Vamală din VIENA);

1996 – Curs pentru consilier financiar / 2 săptămâni / (S.C. CARE S.A. Bucuresti);

1995 - 1996 / 4 cursuri I.M.O. / 4 săptămâni / (C.P.P.M.C. Constanta);

1993 – Seminar management portuar IPER / 1 săptămână / (Camera de Comert şi Industrie HAVRE, oraşul L’HAVRE);

Cursurile din perioada 1985 – 1990 au fost efectuate la CEPECA  Bucureşti

1990 – Curs pentru operator T.C. – sistem de operare DOS;

1989 – Curs pentru întreţinerea şi repararea minisistemelor I 102;

1989 – Curs pentru întreţinerea şi repararea surselor de putere;

1988 – Curs pentru operator T.C. - sistem de operare CP/M;

1987 – Curs pentru întreţinerea şi repararea imprimantelor DATA PRODUCTS;

1986 – Curs pentru întreţinerea şi repararea imprimantelor B.P.;

1985 –Curs pentru întreţinerea şi repararea unităţilor de floppy disc;

1972 – Obţinut brevetul de Of. Maritim Electrician cl. A II-a

1970 – Obţinut brevetul de Of. Maritim Electrician cl. a III-a

1966-1970 – S.M.S.M. Mircea cel Bătrân – Secţia comercială – Specialitatea Electromecanică Navală;

1962-1966 – Liceul teoretic Mihail EMINESCU, secţia reală, Bucuresti

1962-1955 –Şcoala elementară nr. 122, Bucureşti

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE

PERSONALE

 

Limbi străine cunoscute

Franceză, Engleză satisfăcător scris citit , Rusă, Poloneză.

Aptitudini şi competenţe organizatorice

1984-1997 Oficial III şi II la Federaţia Română de Automobilism şi Karting.

1988-1991 preşedintele Secţiei de Automobile de Epocă a Automobil Clubului Român.

1991-1998 preşedintele Clubului Vehiculelor de Epocă din Romania

1999-prezent vicepreşedinte al Ligii Navale Romane.

Aptitudini şi competenţe

didactice

2009 - prezent  am predat în calitate de instructor cursuri la disciplinele, Marinărie, Construcţia Ambarcatiunii, Vitalitate, Instalaţii Electrice de Bord şi Maşini Marine, Comunicaţii Navale, R.N.D. pentru cursanţii SET SAIL. 

2001-2009 am predat în calitate de instructor cursuri la disciplinele Radiocomunicaţii Navale, Instalaţii Electrice de Bord şi Maşini Marine, Vitalitate pentru cursanţii Y.C.R.R.

1990-1993 am predat în calitate de instructor cursuri de pregătire pentru meseria operator tehnică de calcul, sistemele de operare CPM, DOS, Windows, Office, S.C. MAFIN SOFT S.R.L.

1987-1988 suplinitor la Liceul TIMPURI NOI la catedra de Fizică

1984-1990 am predat în calitate de  instructor cursuri de perfecţionare pentru instalarea şi punerea în funcţiune a echipamentelor de Tehnică de Calcul, depanatorilor şi specialiştilor I.I.R.U.C..                                                 

 1975-1977  am predat în calitate de instructor la cursurile de calificare Echipamentele de Electro-Alimentare ale Centralelor Telefonice Automate pentru muncitorii electro-mecanici din telecomunicatii angajati la TELECONSTRUCTIA  Bucuresti

 Permise de conducere

 Auto Categoria B + Certificat de Conducător de Ambarcaţiune de Agrement categoria C si D + Brevet Of. Maritim Electrician Cls. II -a

Alte aptitudini şi competenţe

Instructor la Y.C.R.R., Set & Sail; redactor Marea Noastra şi Matelot