Pasiunea a invins indiferenta ACR

Imprimare

Primele manifestări cu maşini de epocă au avut loc în 73, iar după 19 ani, entuziaştii organizatori s-au reunit într-un club ce cultivă cu dinamism istoria automobilului.

Clubul Vehiculelor de Epocă din România (CVER) este continuatorul preocupărilor unor distinşi sportivi şi oameni de suflet, prin a căror grijă, în anul 1973, au fost promovate primele manifestări cu vehicule de epocă în România.

Această mişcare nu aparţine românilor, iniţiativa fiind meritul ţărilor din Europa Occidentală. Astfel, la 1 martie 1966, în Franţa, la Paris (în conformitate cu legea franceză din 1901), a fost înfiinţată FIVA (Federaţia Internaţională a Vehiculelor Vechi). La 10 octom¬brie 1974, printr-o convenţie semnată între federaţii, FIVA a devenit singura autoritate recu¬noscută de către FIA, în privinţa conservării vehiculelor istorice. Cu timpul, această mişcare a cuprins întreaga lume. inclusiv România. Cum, în peri¬oada anilor '80, astfel de mani¬festări (chiar nevinovate) nu pu¬teau avea loc decât într-un ca1 dru controlat, în urma directivei conducerii Automobil Clubul Român a apărut secţia "Auto¬mobile de Epocă", al cărui se¬diu a fost stabilit ulterior într-un imobil ACR, de la Piaţa Puişor.
 Au existat, astfel, manifestări controlate şi limitate, care, an de an, ridicau probleme organizatorice serioase, cum ar fi: asistenţa tehnică ne¬satisfăcătoare în cadrul mani-festărilor, deficienţe la asigura¬rea cazărilor, criza de combustibil, care nu putea fi rezolvată nici măcar pentru membrii secţiei, reparaţii în cadrul atelierelor ACR la aceste vehicule nu se efectuau, din cauza lipsei de documentaţii şi personal înalt calificat.
Pachetul problemelor nerezolvate creştea, iar ACR nu se arăta interesat de rezolvarea lor.* Alternative nu existau, aşa că, până în anul 1990, nici un membru nu a putut visa la vreo schimbare. După 1989, fondu¬rile pentru aceste manifestări au dispărut, prin desfiinţarea CNEFS, iar ACR, în "marea grijă" care o purta, a sugerat că, pentru organizarea vreunei manifestări, trebuia alergat după sponsori. Membrii clubului nu s-au speriat de aceste date noi şi au început să caute spon¬sori, fapt care Ie-a permis, împreună cu filiala ACR Giurgiu, în 1991, să organizeze, cu efortul   major   al   lor   şi   cu autocolantele ACR, celebrul Memorial Giurgiu 1904.
Dar, la sfârşitul mani¬festării, unui Plymouth 1938, aparţinând lui Anghel Gheorghe din Bucureşti, i s-a rupt articu¬laţia planetară, fapt care a făcut ca o maşină cu o greutate de 3 tone să rămână în mijlocul pieţei din faţa Teatrului Valah.
S-a solicitat asistenţă tehnică şefului filialei ACR, în această ordine: platformă, ma¬şină de tractare, cric mai mare de 3 tone sau măcar bonuri de benzină, pentru deplasarea la Bucureşti, în vederea aducerii sculelor şi a unei planetare bune. Rezultatul a fost că domnia sa, după un refuz, a dispărut din zonă, iar suma de bani rămasă, din banii strânşi în urma sponsorizărilor, a intrat în contul ACR Giurgiu.
Amânarea, de două ori, a datei manifestării (una din amânări a fost făcută după strângerea echipajelor la start, în Piaţa Puişor), lipsa asistenţei tehnice, imposibilitatea deschi¬derii unui cont pentru secţie, confiscarea unor drepturi etc. a făcut ca, în urma primei adu¬nări generale a secţiei, să se hotărască înfiinţarea unui club al deţinătorilor de vehicule de epocă. Astfel, în 1992, la iniţi¬ativa unui grup de entuziaşti, a fost fondat CVER, înfiinţarea fiind autorizată prin sentinţa civilă nr. 262, din 17 iulie 1992, a Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti.
Apartenenţă, scop, structură, preocupări
Clubul Vehiculelor de Epocă din România este afiliat la Federaţia Română de Auto¬mobilism şi Karting, respectând regulamentele federaţiei şi ale Codului Tehnic Internaţional FIVA (tradus de către membrii din club şi analizat, modificat şi acceptat de către o comisie din cadrul FRAK). Este o asociaţie de tip non-profit, fără scop lucrativ, apolitică, şi îşi realizează fondurile necesare funcţionării din taxe de înscriere, cotizaţii anuale, sponsorizări şi donaţii. CVER acţionează pentru promovarea tradiţiilor valoroase în domeniul mijloacelor de locomoţie şi cel al sportului cu motor, com¬ponenta tehnico-ştiinţifică alăturându-se celei cultural-sportive.
Anual, clubul organizează şi participă la parade, expoziţii, concursuri de originalitate, estetică, supleţe, îndemânare, reuniuni cu caracter tehnic, simpozioane omagiale ale unor realizări tehnice de excepţie în domeniul transporturilor. ■

AUTOTEST NR.50 NOIEMBRIE 1999

Tuesday the 2nd. Affiliate Marketing. Toate drepturile asupra materialelor publicate apartin d-lui Florin Gusman si coautorilor!