Toamna in Carpati

Imprimare

Acei oameni minunaţi şi maşinile lor de epocă s-au reunit din nou la sfârşitul lui septembrie, pentru a continua şirul manifestărilor auto devenite deja tradiţie.
Tradiţionala manifestare "Festivalul Automo¬bilelor  de Epocă", ediţia a XVII-a, organizată de Clubul Vehiculelor de Epocă din România (CVER), a avut loc în perioada 24-25 septembrie 1999, la Sinaia. Acest eveniment face parte integrantă din Festivalul Toamnei, ediţia 1999, organizat de Primăria oraşului Sinaia, în colaborare cu Ministerul Culturii, producă¬tor Holiday Inn Resort Sinaia, prin realizatorul Stage Expert din Bucureşti.

A fost o manifestare protejată de un soare cald de septembrie, deschisă pentru toţi deţinătorii de astfel de vehi¬cule, sponsori principali fiind fir¬ma Robert Bosch SRL şi susţi¬nătorul mişcării vehiculelor de epocă din România, Registrul Auto Român.
La manifestare au dorit să participe 25 de echipaje din cinci judeţe ale ţării dar, din cauza unor defecţiuni tehnice, o parte din echipajele înscrise nu a putut să fie prezentă la plecarea în paradă, iar altele au trebuit să abandoneze ulterior. Din datele statistice pe care le deţinem, această ediţie s-a confruntat cu cele mai mul¬te absenţe, din cauza proble-melor tehnice apărute la mo¬toare. Dar se pare că nu s-au petrecut numai lucruri rele, în acest an prezentându-se, pen¬tru prima dată, la manifestare, următoarele autovehicule: Sun-beam Tiger I (an de fabricaţie 1966), Citroen Mehari (1971), maşină   aparţinând   actorului Mircea Diaconu, Mini Moke (1966) şi o replică a unui frumos model Citroen (model 1908), cu motor de 2 CV.
La propunerea organizatorilor Festivalului Toamnei, plecarea de la paradă nu s-a făcut numai din Capitală, o a doua coloană plecând din Braşov. În deplasarea lor au fost însoţite de grupuri de actori aparţinând Teatrului Masca din Capitală.
Dacă plecarea din Bra¬şov a decurs normal, în Capitală,locul din faţa Teatrului Naţi¬onal a fost ticsit de maşini, ast¬fel încât autovehiculele partici¬pante au fost nevoite să devină "plombe" în această parcare.
Programul manifestării a fost respectat astfel încât, la ora 11,30, în parcarea din faţa Palatului Culturii din Ploieşti, s-a constituit o expoziţie (cu auto¬vehiculele participante), într-un parc închis, pentru 60 de minu-te. După o oră, coloana s-a pus în mişcare spre Sinaia, unde a ajuns în jurul orei 15,00. După constituirea unei coloane co¬mune cu Teatrul Masca, s-a parcurs centrul oraşului la pas. A doua zi a manifestării a debu¬tat la ora 11,00, cu o paradă în centrul oraşului Sinaia, cu parti-ciparea Teatrului Masca, a unei fanfare militare şi a oficialităţilor oraşului.
Restul probelor şi de¬monstraţiilor prevăzute în pro¬gram (opţionale de altfel) s-au desfăşurat în două locuri (dato¬rită aglomeraţiei şi democraţiei prost înţelese). în parcarea res¬taurantului Select, la expoziţia cu autovehicule de epocă, au avut loc probele de origina¬litate, estetică şi supleţe, iar într-o parcare liberă, după Cumpătu, a avut loc demon¬straţia de îndemânare.
în seara zilei de 25 sep¬tembrie, la restaurantul hotelu¬lui Caraiman, a avut loc o masă festivă unde primarul a acordat Marele Premiu al oraşului Sina¬ia, o cupă şi o diplomă câştigă¬torului acestei ediţii, Mihai Dumitrescu din Bucureşti, care deţine un Ford Type A Roadster, an de fabricaţie 1928.
Proba de estetică a fost câştigată de Alexandru Neughebauer, din Ploieşti, cu un Aero (1936), cea de originalitate fiind atribuită lui Dorel Goleanu, din Braşov, cu un Mercedes 230 (1940). Proba de supleţe a fost câştigată de Radu Mânu, din Bucureşti, cu un Jeep Willys (1948). Demonstraţia de înde¬mânare a fost adjudecată de Mihai Mezincescu, din Ploieşti, cu un Triumph Spitfire (1965).


AUTOTEST NR. 50 NOIEMBRIE 1999

Tuesday the 2nd. Affiliate Marketing. Toate drepturile asupra materialelor publicate apartin d-lui Florin Gusman si coautorilor!