Festivalul ARAL al autovehiculelor de epoca Bucuresti-Sinaia-Bucuresti 1996 - Editia a-XIV-a

Imprimare

Festivalul Autovehicule-lor de Epocă face parte din categoria manifestărilor promovate în toamna anului 1983 prin grija celor care azi nu mai sunt printre noi, dar care au pus suflet în Mişcarea Vehiculelor de Epocă şi a sportului automobilistic, acei care au condus această mişcare şi pe care încercăm să-i reamintim memoriei dumneavoastră: Deli Crăsna-ru, Iulian Ciubotaru şi Paul Alexandrescu.
Mişcarea Vehiculelor de Epocă a luat naştere în Europa Occidentală, la data de 1 martie 1966 când, în conformitate cu legea franceză din 1901, la Paris, în Franţa a fost fondată Federaţia Internaţională a Ve¬hiculelor Vechi (de epocă) F.I.V.A.

Cu timpul, această mişcare a cuprins toată lumea, inclusiv România.
F.I.V.A. este singura auto¬ritate recunoscută de FI.A., în privinţa conservării vehi¬culelor istorice, această convenţie fiind semnată la 10 octombrie 1974 la Paris.
Festivalul acesta cuprinde de obicei mai multe probe ca¬racteristice acestor tipuri de vehicule cum ar fi:
-    proba de regularitate;
-    proba de orginalitate;
-    proba de supleţe;
-    proba de îndemânare;
-    proba de estetică a vehi¬
culului;
-    proba  de   eleganţă   a echipajului.
În fiecare an, odată cu fes¬tivalul, au avut loc şi altfel de manifestări (artistice sau teh¬nice) din care amintim:
-    expoziţii de fotografie;
-    expoziţii de pictură;
-    expoziţii de grafică;
-    expoziţii cu machete şi
modele la scară redusă;

-    demonstraţii  cu  auto-
modele;
-    expoziţii  cu  vehicule
participante;
-    parăzi vestimentare;
-    simpozioane
comemorative    şi    tehnice;
toate  având ca  temă  ..Au¬
tomobilul".
Din probele cu succes la public amintim proba de originalitate, concursurile de estetică şi eleganţă şi nu tre-buie să uităm parăzile pe arterele principale ale oraşe-lor prin care treceau aceste vehicule.
Anul acesta festivalul a fost organizat de club, ajutat de sponsorul principal, Societatea Comercială ARAL România S.R.L.
In acest an, la această manifestare, s-au înscris 33 de vehicule şi alte 7 şi-au anunţat doar participarea.
Din păcate, la revizia teh-nică nu au fost prezente decât 25 de vehicule.
Cauza care a redus numă-rul acestor participări a fost vremea destul de închisă, ploioasă, vântul şi, ulterior, ceaţa prezentă în aceste zile de septembrie care în alţi ani au fost zile însorite şi călduroase.
Faţă de anii trecuţi, programul acestui festival a fost modificat prin desfăşura¬rea în locul probei de regularitate a unei parade care a avut următorul traseu: Bucureşti - Ploieşti - Sinaia.
Plecarea în această paradă s-a făcut la ora 12,00 de la Salonul Auto Bucureşti, uride au avut loc validarea înscrierilor, revizia tehnică şi verificarea declaraţiilor în proba de originalitate.
La ora 12,00 coloana de 25 vehicule, având maşină de deschidere, maşină de închi¬dere şi două maşini de asistenţă tehnică dotate cu platforme, s-a pus în mişcare către Ploieşti.
La ora 13,30 în faţa magazinului FAREDO din Ploieşti, aproape de centrul municipiului, coloana s-a oprit şi timp de o oră a avut loc o expoziţie cu vehiculele participante.
Pe durata expoziţiei, par-ticipanţii au fost invitaţi de către patronii magazinului să viziteze magazinul şi să consume gustări calde, sucuri şi cafea.
Ulterior, coloana s-a pus în mişcare către Sinaia, făcând un scurt popas la benzinăria OGIP, unde s-a făcut alimentarea cu benzină şi s-a mai consumat câte o cafea pentru a mai încălzi echipajele din maşinile sport sau decapotabile.
La orele 17,00 coloana s-a oprit în Sinaia în parcarea din faţă a restaurantului Select.
Seara la orele 20,00 a în-ceput, în localul restauran-tului Caraiman, Balul Auto-mobiliştilor la care au participat aproape 100 de persoane.
Printre participanţii la bal se aflau concurenţi, sponsori, reprezentanţi ai mass-media.
La bal au avut loc câteva evenimente printre care şi concursuri din care amintim:
- o miniparadă vestimen-tară intitulată AUTOMOTIV, semnată de stilista Filis Hagi-zaid de la IMOD Bucureşti, concursul de dans şi Karaoke.
Concursurile au fost premiate cu premii în valoare de 100.000 de lei de câte un re-prezentant al firmei Radiocontact  Bucureşti   şi   al  firmei Ecophon.
Câştigătorii au fost: pentru concursul de dans pe-rechea Barbu Cristian şi Bar bu Adriana, iar concursul Ka¬raoke întâmplarea a făcut să fie câştigat tot de tânărul Barbu Cristian din Bucureşti.
A două zi, pe o ceaţă ca-racteristică zonei montane, vehiculele s-au încolonat şi au făcut un tur al oraşului Sinaia, având ca maşină de deschidere maşina Poliţiei.
După ce s-au alimentat din nou la benzinăria Priva Benz din Sinaia (vehiculele cu benzină şi participanţii cu gustări calde şi cafea), co-loana s-a pus în mişcare spre Bucureşti.
La orele 16,00, coloana a intrat la S.A.B. unde au avut loc probele de îndemânare, supleţe şi festivitatea de premiere.
După amenajarea poligo-nului, până la începerea probelor, pentru public au făcut câteva demonstraţii cu automodele copiii de la Cercul de Automodele al Palatului Naţional al Copiilor din Bucureşti, conduşi de domnul antrenor Topor.
în acest an, la solicitarea expresă a membrilor din club, s-a participat la probe  pe opţiuni.
Astfel, din cele 25 de ve-hicule au participat 17 la proba de îndemânare, 15 la proba de supleţe şi 20 la proba de estetică.
Proba de supleţe a fost câştigată de domnul Mânu Radu din Bucureşti, care a condus un jeep Willis, an de fabricaţie 1948.
Proba de îndemânare a fost câştigată de domnul Radu Bujor din Bucureşti, ca¬re a condus un vehicul Fiat 600, an de fabricaţie 1964.
începând cu anul 1990 a fost promovat în arbitraj, pentru proba de estetică, mo¬dul de acordare a unui număr de puncte celor care manifestă interes deosebit faţă de vehiculul pe care-1 deţin, străduindu-se să-1 adu¬că în starea unui vehicul de colecţie.
Din acel an, arbitrii au în¬ceput să verifice minuţios toate aspectele legate de starea tehnică şi estetică a vehiculu¬lui, iar la echipaj aspectul ge¬neral al vestimentaţiei, încăl¬ţămintei, accesoriilor, precum şi concordanţa acestora cu pe-rioada în care a fost fabricat vehiculul.
Proba de estetică a fost câştigată de domnul Wese-lowschi Răzvan, cu vehiculul Mercedes 200, an de fabricaţie 1969.
Pentru proba de originali¬tate (vehicule fabricate până în anul 1940) s-au înscris doar 7 participanţi, dar comisia tehni¬că nu a dat încă răspunsul definitiv.
Premiile acordate pentru câştigătorii probelor sus-menţionate, în valoare de câte 250.000 de lei, au fost acordate    de    către    sponsorul principal, firma ARAL.
„Marele trofeu al oraşului Sinaia", trofeu Chalange, disputat numai între vehicule originale, al căror an de fabricaţie nu depăşeşte anul 1940, care a fost introdus din anul 1985, la propunerea domnului Ion Scăunaş, director (atunci) la O.J.T. Prahova, nu a fost acordat din lipsă de fonduri.
Păcat că după anul 1989 acest trofeu nu a mai fost acordat de către primăria ora¬şului aşa cum ar fi fost normal.
Câteva cuvinte despre club.
în toamna anului 1991, la Memorialul „Giurgiu 1904", din cauza unor vicii organizatorice, membrii sec-ţiei sus amintite au hotărât să înfiinţeze un club al deţinătorilor de vehicule de epocă.
începând cu 17 iulie 1992, la iniţiativa unui grup de 7  persoane, secţia sus-amintită a devenit Clubul Vehiculelor de Epocă din România, care este o organizaţie democratică independentă şi apolitică, având personalitate juridică.
Din luna mai 1994, Con-siliul de conducere al clubului a luat hotărârea ca activitatea tehnică a clubului să respecte recomandările Codului Tehnic Internaţional F.I.V.A.
Aderând la activitatea clubului (desfăşurată în con-formitate cu statutul), multe ' persoane deţinătoare de vehi¬cule de epocă au solicitat să devină membri ai clubului.
în clubul nostru se pot în¬scrie posesori de vehicule (autoturisme, motociclete, biciclete etc.) în stare de funcţionare, al căror ultim an de fabricaţie a fost 1968 (inclusiv), care au un aspect îngrijit.
Datorită sprijinului dat de domnul Călin Lăzărescu, redactor-şef la publicaţia „Auto Clip" şi a domnului Guiseppe Rossi, administrator la „Radiocontact", numărul membrilor noştri a ajuns la 72 de persoane.
Clubul mulţumeşte pe această cale sponsorilor acestei ediţii, F.R.A.K., D.P.R. din I.G.P., I.N.C., Poliţiei şi Primăriei munici-piului Ploieşti, Poliţiei şi Primăriei oraşului Sinaia, Cercului de automodele al Palatului Naţional al Copiilor şi celor care cred în Mişcarea Vehiculelor de Epocă din România.

Florin Gusman


AUTO CLIP ALMANAH 1997

Tuesday the 2nd. Affiliate Marketing. Toate drepturile asupra materialelor publicate apartin d-lui Florin Gusman si coautorilor!